Relacja z drugim człowiekiem jest tylko atrybutem

in_love_by_pocortodox0

Źródło: http://innamorato85.deviantart.com

Wspólne kroczenie w jednym kierunku z partnerem niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki drugiej osobie możesz lepiej poznać siebie, odkryć swoje lęki oraz blokady i wreszcie je przezwyciężyć. Pamiętaj jednak, że relacja z drugą osobą nie jest twoim najwyższym celem w życiu. Związek z drugim człowiekiem jest tylko jednym ze szczebli na drodze do poznania najwyższej prawdy, odkrycia swojej natury i sposobu wyrażania swej najwspanialszej istoty.

Kobieta i mężczyzna są niczym dwa przeciwstawne bieguny – plus i minus, północ i południe. Kobieta posiada w sobie dwie esencje – żeńską i męską. Mężczyzna nosi w sobie dwa ładunki – męski i żeński. U każdej osoby rozłożenie poszczególnych pierwiastków jest inne. O kobiecie z przewagą esencji kobiecej powiemy, że jest kobieca (kobieca kobieta). Kobieta, u której dominuje pierwiastek męski jest nazywana męską kobietą. Męski mężczyzna to taki, u którego prym wiedzie ładunek męski. Z kobiecym mężczyzną mamy do czynienia wówczas, gdy dominuje u niego pierwiastek kobiecy. Istnieją również takie osoby, u których te dwa bieguny są niemal idealnie zbalansowane.

Kobieta i mężczyzna są jak dwa przeciwstawnie naładowane magnesy – nieustannie się przyciągają. Męski mężczyzna będzie przyciągał do siebie kobiecą kobietę. Męska kobieta będzie mocno oddziaływać i pociągać kobiecego mężczyznę. Kobieta ze zrównoważoną esencją kobiecości i męskości zaprosi do swojego życia mężczyznę, u którego męskość i kobiecość także pozostają w harmonii.

Pierwiastek męski jest skierowany na jakiś konkretny cel. Wyraża się poprzez działanie. Męski mężczyzna wie czego chce od życia. Ma określony cel i każdego dnia konsekwentnie go realizuje, stawiając kolejny krok na obranej przez siebie ścieżce. Często błądzi i wybiera inną drogę, ale się nie poddaje. Poszukiwanie prawdy o sobie samym i zgłębianie tajemnic wszechświata stawia na pierwszym miejscu. Relacja z drugą osobą jest dla niego ważna, ale nie najważniejsza. Męski mężczyzna w naturalny sposób pragnie mieć przy sobie kobiecą kobietę.

Esencja kobieca podąża ku relacji z drugim człowiekiem. Manifestuje się jako najczystsza miłość. Kobieca kobieta pragnie obdarowywać tym, co w niej najwspanialsze – ciepłem, namiętnością, bliskością i inspiracją. Najważniejszy jest dla niej związek z partnerem. Swoją miłością napędza mężczyznę, inspiruje go i pomaga mu przekraczać jego własne blokady i granice. Tworzenie bliskiej i namiętnej relacji z partnerem, opartej na szczerości, otwartości i wspólnej akceptacji jest jej głównym zadaniem. Kobieca kobieta przyciąga do swojego życia męskiego mężczyznę.

Męski mężczyzna wyznacza kierunek w relacji. Kobieca kobieta odpowiedzialna jest za energię w związku (w kontekście jego witalności i seksualności). Kobieta jest dla mężczyzny źródłem niewyczerpanej inspiracji. Jest jego muzą i natchnieniem. Mężczyzna musi jednak uważać na pułapkę zewnętrznego piękna i pociągu do kobiet. Fiksacja na zewnętrznych atrybutach kobiecości może doprowadzić go do obsesji. Nie chodzi o to, aby mężczyzna wyrzekał się pragnienia i pociągu do kobiet, wręcz przeciwnie. Poprzez bliskość i cielesność mężczyzna musi odnaleźć wewnętrzne piękno kobiety, dotrzeć do źródła jej prawdziwej mocy. Powinien zdawać sobie sprawę, że relacja z drugą osobą nie jest najważniejsza w życiu, nie może być celem samym w sobie. Poprzez relację z kobietą powinien wnikać w swoje wnętrze, penetrować i odkrywać tajemnicę swej natury. Relacja powinna służyć jako atrybut do poszukiwania najczystszej prawdy o sobie, prowadzić ku najwyższej samoświadomości. Poprzez bliskość i zjednoczenie z kobietą mężczyzna powinien odnaleźć w końcu to, czego szuka. Odnaleźć siebie – wolnego, wyzwolonego, świadomego i prawdziwego siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*